Op de home page (icoon huisje op de balk) staan actuele informatie, oproepen, kort nieuws en verwijzing naar verdere pagina's)

Patiëntenvereniging CRPS

In Nederland zijn meer dan 20.000 chronische patiënten met Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) en jaarlijks krijgen minstens 5.000 mensen deze diagnose te horen. Een aanzienlijk aantal daarvan geneest binnen enkele maanden geheel of met lichte beperkingen. Voor de overige patiënten betekent CRPS meestal: leren leven met ernstige beperkingen of invaliditeit en vaak moeilijk te behandelen chronische pijn. CRPS kan ingrijpende gevolgen hebben voor de relatie, werk en andere activiteiten van patiënt. Veel CRPS-patiënten dreigen door onbegrip, pijn, beperkingen en handicap in een sociaal isolement te raken.

De vereniging, met 1850 leden, wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS om herkenning en erkenning te bevorderen.

De vereniging is op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur via de Landelijke Telefoon bereikbaar voor vragen, een gesprek en/of informatie, tel: 013-4554951

Lidmaatschap

Het aanmeldingsformulier vindt u hier. S.v.p. printen, invullen en opsturen naar het postadres van de vereniging of online invullen en versturen.
Bij aanmelding als lid of donateur zijn we, op grond van de privacywet, verplicht uw toestemming te vragen voor verwerking van uw persoonsgegevens. Dit staat op het aanmeldingsformulier vermeld.

Wanneer u lid wordt, ontvangt u een pakket met brochure 'Een onbegrepen aandoening', EBRO Richtlijn CRPS-1 patiëntenversie, Statuten, SOSkaart, Nieuwsbrief en algemene informatie.
De contributie automatische incasso:

  • leden € 25,00 per jaar
  • gezinslidmaatschap € 30,00 per jaar
  • donateur, minimaal bedrag € 15,00 per jaar
  • via factuur meerkosten € 0,75 per lidmaatschap of donatie

Vergoeding lidmaatschap

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de contributie van een patiëntenvereniging voor één of meerdere jaren.

U kunt een schriftelijk bewijs van de contributiebetaling aanvragen bij het secretariaat van de vereniging. Vermeldt u in die aanvraag dan svp het lidmaatschapsnummer en het jaar waarop de contributie betrekking heeft.

Doelstelling. De vereniging maakt zich sterk voor:

Lotgenotencontact
Door provinciale afdelingen en een Landelijke Activiteitengroep worden in Nederland bijeenkomsten georganiseerd waar patiënten en belangstellenden met elkaar kunnen praten en ervaringen kunnen delen. Ook worden er themabijeenkomsten gehouden waar artsen, fysio-ergotherapeuten of deskundigen op het gebied van WVG/handicap lezingen geven.
Informatievoorziening
Er zijn veel brochures, boekjes en folders. Op beurzen en gezondheidsmarkten is de vereniging vaak aanwezig met een informatiestand. De Landelijke Telefoondienst is bereikbaar voor vragen, gesprek en informatie op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur tel: 013-4554951
Belangenbehartiging
De vereniging werkt, om de belangen van chronisch zieken en gehandicapten te behartigen, nauw samen met Ieder(in) voorheen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF) en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Maar ook andere organisaties of instanties worden benaderd als het belang van de CRPS-patiënten moet worden behartigd.
Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
We werken goed en vaak samen met onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te laten plaatsvinden dat nodig is om CRPS beter te begrijpen of te behandelen.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen

In verband met de ANBI regeling 2014 zijn verenigingen verplicht meer openbaarheid te geven over samenstelling bestuur, beleid, jaarverslag en financieel jaarverslag. U treft die informatie hier onder aan:
Beleid 2021: Klik Hier
Jaarverslag 2020: Klik Hier
Jaarrekening 2020: Klik Hier
Samenstelling bestuur en verdere gegevens: Klik Hier

ANBI/RSIN nummer

Fiscaalummer: 804069694

Privacybeleid

Verenigingen zijn verplicht een privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens kenbaar te maken. Privacybeleid: Klik Hier

Tekst grootte aanpassen