medische termen

 • Allodynie:  stoornis in de pijngewaarwording, niet-pijnlijke prikkels worden als pijnlijk ervaren
 • Anaesthesia dolorosa:  voortdurend pijngevoel terwijl er ongevoeligheid is voor pijnprikkels en aanraking
 • Atrofie:  verschrompeling van een normaal ontwikkeld orgaan of weefsel
 • Cyanose:  blauwe verkleuring van weefsel door zuurstoftekort in dat weefsel
 • Dystonie:  dwangstand van pols, vingers of voet door continue verkramping
 • Dystrofie:  verstoorde voedingstoestand in weefsel
 • Epidemiologie:  de leer van de frequentie van het optreden van ziekten en factoren die de frequentie bepalen (hoe vaak komt het voor en welke factoren spelen hierbij een rol)
 • Epidurale ruimte:  ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies
 • Etiologie:  oorzaak van een specifieke ziekte of aandoening
 • Extremiteit:  een lidmaat: een arm of been
 • Hyperalgesie:  toegenomen gevoeligheid voor pijn en een verlaagde pijndrempel
 • Hyperesthesie:  extreme gevoeligheid voor aanraken
 • Hypesthesie:  verminderde gevoeligheid
 • Ischemie:  onvoldoende bloedtoevoer naar een orgaan of weefsel
 • Myoclonie:  snelle herhaalde spiersamentrekkingen
 • Oedeem:  overmatige ophoping van vocht in het weefsel
 • Syndroom:  een geheel van symptomen bij een ziekte of aandoening
 • Triggerpoints:  drukpunten die uitstralende pijn geven
 • Vasculair:  betreft de bloedvaten
 • Vasodilatatie:  verwijding van bloedvaten
Tekst grootte aanpassen