Medisch Specialist

De Patiëntenvereniging CRPS heeft haar bestaansrecht al ruim dertig jaar bewezen. Duizenden mensen hebben de weg naar de vereniging gevonden voor informatie of een luisterend oor.

Herkenning en erkenning van CRPS is zowel voor de behandelaar als de patiënt van groot belang. Jaarlijks worden minstens 5.000 mensen met de diagnose CRPS geconfronteerd. CRPS kan, zoals u ongetwijfeld weet, grote gevolgen hebben, waarbij vaak ernstige invaliditeit en pijn optreden. De patiënt raakt geïsoleerd en dreigt van de maatschappij te vervreemden. Nog steeds komt het helaas voor dat niet tijdig de juiste diagnose wordt gesteld, terwijl juist adequate behandeling in een vroeg stadium verdere schade kan beperken.

U, de medisch specialist, komt in uw praktijk ook deze patiënten tegen. Wij, de Patiëntenvereniging CRPS, willen u vragen deze patiënten attent te maken op het bestaan van onze vereniging. Wij ervaren dagelijks dat patiënten enorme steun ondervinden bij het zoeken naar antwoorden op hun vragen over CRPS.

Ook zouden wij u, mocht u direct of indirect betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek, willen vragen onze vereniging hierover in een vroeg stadium te willen informeren. In het belang van de patiënt met CRPSwillen wij graag bekijken of we mee kunnen werken bij verder wetenschappelijk onderzoek.
Wanneer u een artikel hebt geschreven of een onderzoek over CRPS wilt publiceren, verzoeken we u ons te informeren, zodat we steeds goed op de hoogte kunnen zijn van wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.

Mocht u eens van gedachten willen wisselen over zaken die de CRPS-patiënt of de Vereniging aangaan, dan zijn we graag bereid met u in gesprek te gaan. We hopen dat u een bijdrage kunt leveren aan de zorg en behandeling van CRPS en dat mede door verder wetenschappelijk onderzoek CRPS wordt doorgrond en als ernstige complicatie na een letsel verdwijnt.

Tekst grootte aanpassen