Nieuws

Virtual reality als alternatief voor morfine bij pijnbestrijding: 'Dit werkt top'

Patiënten met chronische pijn krijgen binnenkort mogelijk een alternatief voor zware medicijnen zoals morfine. Door middel van virtual reality worden zij getraind om zelf met hun lichaam pijnbestrijdende stoffen aan te maken. In het Medisch Centrum Leeuwarden wordt nu volop geëxperimenteerd met deze nieuwe methode.
Mensen hebben het vermogen om zelf stoffen aan te maken die pijn tegengaan, zegt gezondheidspsycholoog Louis Zantema in het programma Goedemorgen Nederland 30 september. Daar kunnen zij beter mee worden door te trainen. Met de virtual reality-bril wordt het eenvoudig om die training zelf uit te voeren. (Hieronder staat een ander stukje over VR). Hier kunt u een fragment zien van deze methode: klik hier

Hulp gezocht bij innovatie chronische pijn

Leren leven met pijn en ontdekken hoe pijn werkt, is een moeilijk en vaak langdurig proces. Daarom hebben we in het Medisch Centrum Leeuwarden, samen met patiënten die lijden aan chronische pijn, RelieVR ontwikkeld. Relie VR biedt een virtuele reis door het zenuwstelsel, waarbij je leert over pijn in het lichaam. Daarnaast leert het brein technieken om pijn anders waar te nemen. Dit vindt plaats in een virtual reality omgeving.
Wij zijn hard op zoek naar mensen die ons hierbij kunnnen helpen. We zoeken mensen die feedback op onze training kunnen geven, maar ook mensen die mee willen denken in keuzes rondom social media, onze website of op welke manier we hulpverleners nog beter kunnen laten begrijpen wat chronische pijn is.

Ons kantoor is in Leeuwarden. We zouden graag persoonlijk contact hebben met mensen die ons willen helpen, zodat we het beste product kunnen maken. Ongeveer eens in de twee maanden zal er een bijeenkomst in Leeuwarden zijn en tussendoor soms telefonisch of via de mail een vraag hebben. Leeuwarden moet dus wel haalbaar zijn met reizen. Lijkt het je leuk om mee te werken aan dit project stuur dan een bericht naar louis@reducept.com (de naam RelieVR is veranderd in Reducept per 1 juni)

Website Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

logo Patienten 1 Stem Pijnpatiënten naar één stem is een onafhankelijk Samenwerkingsverband, dat de stem vormt van de pijnpatiënt door een vertegenwoordiging van veertien patiëntenorganisaties. Gezamenlijk vragen zij aandacht voor de erkenning van chronische pijn, namens 2 miljoen Nederlandse pijnpatiënten.

Het samenwerkingsverband heeft een website. Behalve informatie over chronische pijn en staan er ook allerlei initiatieven en acties op waaraan u mee mee kunt werken om de zorg voor pijnpatiënten te verbeteren. www.pijnpatientennaar1stem.nl   

De Nationale Hulpgids

Een website voor hulpvragers om zelf hun zorg te organiseren en nu nog zijn aangewezen op grote thuiszorgorganisaties of bemiddelingsbureaus. De Nationale Hulpgids is dit niet. Het is een soort 'marktplaats' voor zorg waar de zorgvragers de eigen regie houden in het zoeken en contact leggen met de kleinschalige zorgaanbieders op de website. U bepaalt zelf de vergoeding voor de hulp en maakt zelf afspraken. Voor meer informatiewww.nationalehulpgids.nl

Change Pain; een internationaal initiatief óók voor patiënten

logo Change Pain Het doel van Change Pain is om beter de behoeften te begrijpen van patiënten met chronische pijn en om oplossingen te ontwikkelen om de pijn beter te bestrijden.
Veel behandelingen met medicijnen schieten tekort. Ze zijn soms niet doeltreffend of hebben vervelende bijwerkingen.
Patiënten kunnen nu met de pijnbeoordelingstool zelf op een plaatje invullen waar hun pijn zit, hoe hevig die is en hoe die voelt. Deze tool kunt u ook opslaan zodat u het verloop kunt zien en of de pijn dus erger of minder erg wordt of hetzelfde blijft. U kunt het printen en meenemen naar uw behandelaar. Dan kunt u goed laten zien hoe hevig de pijn is, waar die precies zit en welke pijnsoort u heeft. U kunt de tool vinden op www.change-pain.nl    Klik op de eerste pagina op start en dan ziet u op de volgende pagina de pijnbeoordelingstool rechts boven.

Er is ook een patiëntenenquête die u kunt invullen over hoe u de pijnbehandeling ervaart. Deze enquête is internationaal uitgezet zodat alle pijnpatiënten in Europa mee kunnen doen. Er komt dan een schat aan informatie voor behandelaars over het effect van behandelingen zoals patiënten die ervaren. Dat kan wel eens anders zijn dan behandelaars denken. En het kan zeker bijdragen om de pijnzorg te verbeteren. De enquête vindt u ook op www.change-pain.nl

Change Pain wordt officieel gesteund door EFIC (European Federation of IASP Chapters). Dit is een Europees samenwerkingsverband van pijnspecialisten uit Europa en de Verenigde Staten. Aan Change Pain is een internationale Adviesraad verbonden van pijnspecialisten.

Logo Zorgeloosweg

Zorgeloosweg.nl

De mensen van Zorgeloosweg.nl proberen het zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen met een zorgbehoefte om ook zorgeloos op vakantie te gaan. Het uitgangspunt was het humaan/normaal maken van zorg in de gastvrijheidsbranche. Dat mensen met en zonder beperkingen samen op vakantie kunnen. Een ander uitgangspunt was de'rompslomp' wegnemen bij deze mensen. Vaak moeten er meerdere handelingen gedaan worden om ook de zorg die je thuis hebt op vakantie te krijgen. Als er dan ook nog hulpmiddelen nodig zijn, wordt het allemaal heel moeilijk.
Vaak gebeurt het dat wanneer deze mensen op het vakantieadres aankomen er hulpmiddelen missen of dat de accommodatie te klein is. Hier is dus een oplossing voor.
Ze hoeven alleen hun relatienummer bij hun huidige thuiszorgorganisatie op te geven en Zorgeloosweg.nl regelt de rest. Ze zorgen dat de huidige thuiszorgorganisatie op de hoogte is dat ze niet hoeven te komen in de vakantieperiode en dat een andere thuiszorgorganisatie in de buurt van het vakantieadres weet welke zorg de cliënt nodig heeft. Ook wordt er goed gekeken welke hulpmiddelen waar terecht kunnen, zodat de cliënt maar ook de verpleegkundige ruimte heeft.
Er kan ook een bij uw wensen passend verblijf gezocht worden. Meer info website www.zorgeloosweg.nl.

Graag informatie krijgen of met anderen praten over het gebruik van de neurostimulator?

Er zijn CRPS-patiënten die voor pijnbestrijding een inwendige of uitwendige neurostimulator hebben gekregen. Vooral het gebruik van een inwendige neurostimulator kan nogal eens vragen geven.
Naast de contacten die u in onze vereniging kunt hebben met andere gebruikers, biedt ook de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie u de mogelijkheid om informatie te krijgen of in contact te komen met lotgenoten. De vereniging houdt ook bijeenkomsten of is met een informatiestand aanwezig in ziekenhuizen of op beurzen.
Voor meer informatie en data bijeenkomsten verwijzen we graag naar http://www.PVVN.nl

Helpdesk

In samenwerking met De Groot Heupner BV, Advisering & Arbeidstoeleiding is er een telefonische helpdesk ingericht voor vragen op het terrein van hun dienstverlening waarbij o.a. gedacht kan worden aan de volgende onderwerpen: WAO, WW, REA, WVG, PGB, AWBZ en WMO.
De gebieden betreffen voornamelijk de sociale voorzieningen, zorgvoorzieningen en pensioenen. Ook arbeidsrecht kan hierin worden meegenomen.
Vragen die binnen 10-15 minuten beantwoord kunnen worden, worden gratis in behandeling genomen. Indien meer tijd nodig is om te kunnen helpen, worden er kosten in rekening gebracht.
Dit bureau heeft een landelijke dekking.
Meer informatie is op te vragen via Postbus 128, 6600 AC Wijchen, tel: 024 6424193, fax: 024 3660665, website www.adviesgroepsz.nl.
Indien u contact opneemt en lid bent van de vereniging wilt u dat dan vermelden.

Tekst grootte aanpassen