Fonds: uw financiële steunt helpt onderzoek verder

Deze aandoening moet uit de wereld. En daarvoor is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar oorzaak en behandeling. De stichting Esperance ("Hoop voor de toekomst") wil zich hiervoor inzetten.

De stichting betaalt mee aan het vervolgonderzoek naar langdurig effect van de PEPT-behandeling. Bij patënten die 3 jaar geleden deze behandeling met positief effect hebben gevolgd, wordt nagegaan of die effecten ook langdurend zijn. Over onderzoeksresultaten van PEPT-behandeling lees meer 'nieuws'

De studie fMRI en Graded Exposure in Vivo van dr. J. de Jong Maastricht is van start gegaan evenals de OSTIN studie naar de effecten van prednisolone door dr. F. van Eijs (St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg). Voor beide studies is een bijdrage gegeven door Stichting Esperance.
Ook een Trial naar effecten van een behandeling met DMSO of Corticosteroïden om een betere keuze te maken in behandeling, heeft een bijdrage ontvangen.

De stichting betaalde mee aan het wetenschappelijk onderzoek naar de zuurstofvoorziening en doorbloeding bij PD, NIRS.2 door dr. M. Oerlemans in het UMC St. Radboud te Nijmegen en aan het onderzoek naar het ontstaan en instandhouden van CRPS type I (PD) door drs. A. Beerthuizen, Erasmus MC te Rotterdam, functionele MRI, met een scan te zien wanneer pijn optreedt bij CRPS patiënten met warme of koude dystrofie en veranderingen in pijnbeleving en pijnverwerking in de hersenen, UMC St Radboud door dr. Vaneker en een onderzoek naar angst voor pijn en vermijdingsgedrag bij patiënten met CRPS en toepassing van cognitieve-gedragsmatige behandeling gericht op vreesvermindering, UMC Maastricht door dr. de Jong en prof.dr. Vlaeyen.
Over deze onderzoeken kunt u bij 'onderzoek en oproepen' meer lezen.
Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn, kunt u dat hier gaan lezen.

Complex Regionaal Pijn Syndroom is een aandoening die jaarlijks 5.000 mensen treft na een vaak onschuldig letsel. Gelukkig geneest een groot deel van hen binnen enkele weken of maanden nagenoeg geheel. Wij willen echter bijzondere aandacht vragen voor de ernst van CRPS bij de patiënten die niet genezen. En dat zijn er jaarlijks toch zo'n 1.600. Zij moeten voor jaren of levenslang leven met een handicap en veelal ondraaglijke pijn.

In toenemende mate zijn artsen alerter geworden CRPS in een vroeg stadium te onderkennen, waardoor tijdige behandeling soms erger kan voorkomen. In veel gevallen is het niet mogelijk CRPS in een verder gevorderd stadium te behandelen. En het ergste is nog dat CRPS-patiënten geen toekomstperspectief kan worden geboden. Geen zekerheid op genezing, geen zekerheid dat CRPS een halt wordt toegeroepen. Een onnozel letsel kan vreselijke gevolgen hebben.

patiente in een rolstoel

De stichting kan uw financiële steun goed gebruiken en alle giften of schenkingen zijn zeer welkom om daadwerkelijk bij te dragen aan verder onderzoek.

U kunt ook met een klein maandelijks bedrag echt meehelpen om onderzoek te steunen. U doet dat al met €1,50 per maand.
Druk onderstaande tekst even af, vul 'm in en stuur 'm op per brief. Een postzegel hoeft niet.

Privacywet

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt meer verantwoordelijkheden bij de organisatie die persoonsgegevens verwerkt, beschermt en versterkt de rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en geeft de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meer bevoegdheden waaronder de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen.
De Stichting Esperance heeft een privacybeleid opgesteld dat u hier kunt lezen.

Om contact te kunnen onderhouden met de Stichting Esperance vermeld ik op dit formulier mijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid.

-----------------------------------------------------------

Stichting Esperance
Antwoordnummer 1759
6500 VB Nijmegen

Aanmeldingsformulier, met drukletters invullen s.v.p.

Naam:................................. m/v

Voorletters...........................

Straatnaam............................

Postcode.........Woonplaats...........

Geeft zich op als donateur van de Stichting Esperance en machtigt hierbij, tot wederopzegging, het bestuur van de Stichting Esperance de maandelijkse donatie van €1,50 af te schrijven van mijn rekening (IBAN):.............................

Handtekening...................................Datum:...............

---------------------------------------------------------------------

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn bank terug te vorderen.

Wanneer u een gift wilt overmaken kan dat naar: Stichting Esperance, Nijmegen, rekening: NL09 INGB 0005 1084 60
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer: 09116634. In het bestuur van de stichting is de vereniging vertegenwoordigd.

We hopen met alle steun die we krijgen CRPS-patiënten een hoopvolle toekomst te bieden. De ernstige vormen van CRPS moeten de wereld uit. Een onnozel letsel moet onnozel blijven!

Correspondentieadres: Stichting Esperance, Postbus 31022, 6503 CA Nijmegen

met laarzen in een rolstoel

Gegevens Stichting Esperance ANBI status
Fiscaal nummer: 8102.49.789
Doelstelling
Stichting Esperance wil medisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van CRPS initiëren, bevorderen, ondersteunen en/of realiseren.
bestuur:
dr. P.H.J.M Veldman, voorzitter
mr. T.J.J. van Dijk, algemeen bestuurslid
drs. I.L. Thomassen-Hilgersom, penningmeester/secretaris
De Patiëntenvereniging CRPS is door mw. I.L. Thomassen-Hilgersom vertegenwoordigd in de stichting.
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Het Beleidsplan voor 2020 is hier te raadplegen.

Het Jaarverslag over 2019 is hier te raadplegen.

De Jaarrekening van 2019 is hier te raadplegen.


I.L. Thomassen-Hilgersom
secretaris

Adres: Stichting Esperance, Postbus 31022, 6503 CA Nijmegen

Tekst grootte aanpassen