Complex Regionaal Pijn Syndroom (voorheen posttraumatische dystrofie)

is een tot op heden onbegrepen aandoening. Na een letsel aan een ledemaat, zoals een polsbreuk of enkelblessure, of na operatie kan deze aandoening ontstaan. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel.


Brochures online downloaden en lezen en/of bestellen

Alle brochures kunt u lezen via de website. Wanneer u een papieren versie wilt kunt u die ook online bestellen. Lees verder
 

Oproep voor deelname: Onderzoek naar de rol van de HPA-as in CRPS

nieuw Gezocht; patiënten met CRPS van de arm of hand, korter dan 1 jaar bestaand
Het mechanisme waardoor CRPS ontstaat is niet duidelijk, maar ontsteking speelt een belangrijke rol. Misschien speelt een lichamelijk stresssysteem, de HPA-as, ook een rol. De rol van de HPA-as is niet eerder onderzocht bij patiënten met CRPS.
Dat onderzoek gaat nu plaatsvinden door drs. Corinne van de Berg, arts-onderzoeker Centrum voor Pijngeneeskunde Erasmus MC. Meer informatie over dit onderzoek klik hier onderzoeken

Presentaties op de landelijke Contactdag

Op 24 april 20121 was er de Landelijke Contactdag en een aantal sprekers heeft een presentatie gehouden Zo ging de lezing van dr. T. van Leeuwen, anesthesioloog/pijnbehandelaar Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam, over CRPS bij kinderen en jongeren. Hij gaat in op de behandeling van CRPS door een multidisciplinair team dat naast de pijnbehandelaar ook bestaat uit een fysiotherapeut en een psycholoog. Door Louis zantema, psycholoog en oprichter van Reducapt, werd een webinar gehouden over de VR-bril en de Reducept Methode om pijn te verminderen. Tot slot vertelde Lianne Laumen over pestgedrag op de werkvloer, maar dat is ook te vertalen naar andere situaties en relaties in je leven. Meer informatie kunt u bij lezen bij activiteiten en op youtube kunt u de filmpjes zien. youtube.com/channel/UCP7l0TfZOc73PT25pfor-0A/

CRPS en vaccinatie

Er zijn wat vragen binnen gekomen over vaccineren bij CRPS. Na overleg met professor Huygen kunnen we aangeven "Vooralsnog hoeft men niet bang te zijn voor het ontstaan of een verergering van CRPS na een vaccinatie. In Nederland, maar ook wereldwijd, wordt dit goed gemonitord".

Europese Pijn Federatie (EFIC) start de campagne en de vragenlijst "heldere communicatie is de sleutel" (Plain Talking)

logo Plain Talking

De vragenlijst zal de Europese werkgroep helpen de behoeften en de uitdagingen van mensen met pijn te begrijpen en dat zal de basis vormen voor de campagne voor de komende maanden.
De vragenlijst is in meerdere talen. Klik onderaan op de pagina die u ziet bij Survey op 'Dutch' en dan krijgt u de vragenlijst in het Nederlands.

Om te vragenlijst in te vullen klik hier: europeanpainfederation.eu/advocacy/current-projects/efic-plain-talking/
Dank u wel voor de medewerking.

Algemene Ledenvergadering en Landelijke Contactdag op 24 april 2021

Deze bijeenkomst is online te volgen. Om 11.00 start te Algemene Ledenvergadering en nagenoeg aansluitend worden er vanaf 12.00 uur 3 lezingen gegeven over CRPS bij kinderen en adolescenten door dr. T. van Leeuwen, de pijn te lijf met de smartphone door Louis Zantema en Pestgedrag bij een chronische aandoening door Lianne Lauman.
Bij de presentaties van drs. De Leeuw, drs. L. Zantema en mevr. L. Laumen is het mogelijk vragen te stellen via Whatsapp. Het telefoonnummer komt in beeld tijdens de presentaties. Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering en de Landelijke Contactdag via secretariaatcrps@ziggo.nl
Meer informatie over de lezingen vindt u hier activiteiten

"Het gaat wel z'n gangetje"

Samantha vertelt haar persoonlijke verhaal over de CRPS die ze in 2011 kreeg na een routinehandeling op haar werk die helemaal verkeerd afliep. Het is het verhaal van een sterke jonge vrouw die de strijd aanging voor werk en uitkering. De CRPS heeft enorm veel invloed op haar leven, maar ze probeert steeds de draad op te pakken. Haar verhaal is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de vereniging. Lees verder Het gaat wel z'n gangetje

Het Geheim van Pijn

Het Geheim van Pijn is een boek dat door kinderen vanaf 10 jaar zelf gelezen kan worden, maar zeker ook interessant is voor volwassenen. Er staan twee verhalen in over pijn, acute en chronische pijn. Beide verhalen worden ondersteund door heldere en aantrekkelijke illustraties. Meer lezen over de verhalen en bestellen Nieuws pagina

Meer bekendheid voor CRPS

De vereniging wil meer bekendheid geven aan CRPS en heeft een filmpje laten maken:
 

Oproep deelnemers studie naar hersensignalen gerelateerd aan pijn bij CRPS-I

logo St.Antoniusziekenhuis De afdeling Anesthesie van het St. Antonius Ziekenhuis zoekt deelnemers voor een studie naar hersensignalen gerelateerd aan pijn. Lees verder...

De vereniging heeft Facebook

De vereniging heeft een Facebookpagina. U kunt ons volgen via de link voor actuele zaken en informatie over CRPS, chronische pijn, WMO en andere maatschappelijke ontwikkelingen voor chronisch zieken en gehandicapten facebook.com/verenigingCRPS

Het Nationale Zorgnummer

U kunt met uw vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie terecht bij het Nationale Zorgnummer. Dit is tot stand gekomen in het project 'PG werkt samen' waarin drie koepels, Ieder(in), NPCF en Platform GGz intensief samenwerken. Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krachtig te laten klinken. Bel, mail of neem deel aan een van de meldacties van de organisaties. T: 0900-2356780 voor meer informatie klik hier iederin.nl/nieuws/17684/het-nationale-zorgnummer-gelanceerd/

Collectiviteitskorting op uw zorgverzekering

Patiëntenvereniging CRPS biedt de leden de mogelijkheid op een Collectiviteitskorting op de zorgverzekering. WellnessZorg is een aanbieder van diverse collectiviteiten op het gebied van Zorgverzekeringen. Wanneer u zich aanmeldt bij WellnessZorg.nl en nog geen gebruik maakt van een andere collectiviteitsregeling, krijgt u korting op de premie zoals in het overzicht staat aangegeven. U hoeft niet te wachten tot het einde van het jaar maar kunt zich tussentijds aanmelden voor korting. U verandert niet van zorgverzekeraar dus verandert er ook niets aan de voorwaarden van uw basis-en/of aanvullende verzekering. Voor het overzicht 2020 van de zorgverzekeraars klik hier. Lees verder... .

E-mail contact mogelijk

U kunt uw vragen ook per e-mail sturen. Zie bij Contact hoe dat gaat.

Kamer van Koophandel

KvKnummer: 40146242

Stichting Esperance vraagt u donateur te worden

Om wetenschappelijk onderzoek beter mogelijk te maken, vraagt de Stichting Esperance om uw financiële steun. Meer donateurs zijn echt nodig om verder onderzoek financieel te steunen. Wegens de nieuwe ANBI regeling staan de gegevens onderaan de pagina van Fonds - Stichting Esperance
Lees verder...

Privacywet

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt meer verantwoordelijkheden bij de organisatie die persoonsgegevens verwerkt, beschermt en versterkt de rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en geeft de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meer bevoegdheden waaronder de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen.
De vereniging heeft een privacybeleid opgesteld dat u hier kunt lezen.

Tekst grootte aanpassen